કરજ ચૂકવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કરજ ચૂકવવું

  • 1

    દેવું ભરપાઈ કરવું.