કર્તુમકર્તુમ્ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કર્તુમકર્તુમ્

અવ્યય

  • 1

    (ધારે તે) કરવા ન કરવાને માટે.