કરપાલિકા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કરપાલિકા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    તલવાર.

  • 2

    ડાંગ.