કર્મકડા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કર્મકડા

વિશેષણ

  • 1

    +મરજીમાં આવે ત્યાં પગલું ભરીને ખોદાવતાં જેનાથી સોનામહોરોની કઢા નીકળે તેવું (માણસ).