કર્મચોર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કર્મચોર

વિશેષણ & પુંલિંગ

  • 1

    કામચોર; કામમાં ચોરદાનતનું.