કર્મસાક્ષી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કર્મસાક્ષી

પુંલિંગ

  • 1

    કર્મને જોનાર પુરુષ.

  • 2

    કર્મના પરિપાકનો અનુભવ લેનાર પુરુષ.