ગુજરાતી

માં કર્માનુસારની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કર્માનુસાર1ક્રમાનુસાર2

કર્માનુસાર1

ક્રિયાવિશેષણ

  • 1

    કર્મને અનુસરીને.

મૂળ

+અનુસાર

ગુજરાતી

માં કર્માનુસારની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કર્માનુસાર1ક્રમાનુસાર2

ક્રમાનુસાર2

ક્રિયાવિશેષણ

  • 1

    ક્રમવાર.

મૂળ

+અનુસાર