કર્માનુસાર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કર્માનુસાર

અવ્યય

  • 1

    કર્મને અનુસરીને.

મૂળ

+અનુસાર

ક્રમાનુસાર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ક્રમાનુસાર

અવ્યય

  • 1

    ક્રમવાર.

મૂળ

+અનુસાર