ક્રાંતિબિંદુ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ક્રાંતિબિંદુ

નપુંસક લિંગ

પદાર્થવિજ્ઞાનશાસ્ત્ર
  • 1

    પદાર્થવિજ્ઞાનશાસ્ત્ર
    જે બિંદુએ પદાર્થમાં ફેરફાર થાય તે; 'ક્રિટિકલ પૉઇન્ટ'.