કરી પાળવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કરી પાળવી

  • 1

    પરેજ રાખવી.