ક્રોધમાં આવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ક્રોધમાં આવવું

  • 1

    ગુસ્સે થઈ જવું.