કેલેન્ડર કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કેલેન્ડર કરવું

  • 1

    વસ્ત્ર ઇ૰ ને ઓપવું.