કલમવાર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કલમવાર

અવ્યય

  • 1

    દરેક કલમ-ફકરાના ક્રમથી કે તે પ્રમાણે.