કલાઈ કરવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કલાઈ કરવી

  • 1

    વાસણ પર કલાઈનું પડ કરવું.

  • 2

    મૂંડવું.