કલાઈ કરાવવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કલાઈ કરાવવી

લાક્ષણિક
  • 1

    લાક્ષણિક બધા વાળ મૂંડાવી માથું કલાઈ કરાવ્યા જેવું કરવું.