ગુજરાતી

માં કલાવતીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કલાવતી1કલાવંતી2

કલાવતી1

વિશેષણ

 • 1

  કળા-કાંતિવાળી.

 • 2

  નૃત્યાદિ કળા જાણનારી.

ગુજરાતી

માં કલાવતીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કલાવતી1કલાવંતી2

કલાવંતી2

વિશેષણ

 • 1

  નૃત્યાદિ કળા જાણનારી.

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  કળા-કાંતિવાળી.

 • 2

  નૃત્યાદિ કળા જાણનારી.

 • 3

  એક વીણા.

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  નૃત્યાદિ કળા જાણનારી.