કૂલા ભારે થવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કૂલા ભારે થવા

  • 1

    (બેઠાબેઠ કે આળસથી) શરીર વધવું.