ક્લોરોફોર્મ આપવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ક્લોરોફોર્મ આપવું

  • 1

    ક્લોરોફોર્મ દવા સૂંઘાડીને અચેત કરવું.