ક્લોરોફોર્મ ઊતરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ક્લોરોફોર્મ ઊતરવું

  • 1

    ક્લોરોફોર્મ દવાની અસર મટવી.