ગુજરાતી

માં કળજગની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કળજગ1કળજુગ2

કળજગ1

પુંલિંગ

  • 1

    કલિયુગ; ચાર યુગમાંનો છેલ્લો યુગ; અધર્મનો સમય.

ગુજરાતી

માં કળજગની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કળજગ1કળજુગ2

કળજુગ2

પુંલિંગ

  • 1

    કળિયુગ; કલિયુગ; ચાર યુગમાંનો છેલ્લો યુગ; અધર્મનો સમય.

    જુઓ યુગ