કળી જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કળી જવું

  • 1

    સમજી જવું.

  • 2

    કાદવમાં ખૂંતી જવું.