કવખત ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કવખત

masculine and feminine noun & masculine and feminine noun

  • 1

    ખરાબ-અયોગ્ય-અશુભ સમય.

મૂળ

ક+વખત