કુંવારકા ગ્રહ ઉતારવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કુંવારકા ગ્રહ ઉતારવા

  • 1

    કન્યાને પરણાવવાની જવાબદારી અદા કરવી.