કૂવોહવાડો કરવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કૂવોહવાડો કરવો

  • 1

    ડૂબી મરવું.