ગુજરાતી

માં કશુંકની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કશુંક1કશેક2

કશુંક1

સર્વનામ​

  • 1

    કોઈક; કાંઈક.

ગુજરાતી

માં કશુંકની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કશુંક1કશેક2

કશેક2

ક્રિયાવિશેષણ

  • 1

    ક્યાંક.

વિશેષણ

  • 1

    કોઈક; કાંઈક.