કુશલ ઈચ્છવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કુશલ ઈચ્છવું

  • 1

    ભલું થાઓ એમ ઈચ્છવું.