કશીદો કાઢવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કશીદો કાઢવો

  • 1

    જરીનું ભરતકામ કરવું.