કેશ કાપી લેવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કેશ કાપી લેવા

લાક્ષણિક
  • 1

    લાક્ષણિક છેતરી જવું; નુકસાન કરવું.