ક્ષણબુદ્ધિ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ક્ષણબુદ્ધિ

વિશેષણ

  • 1

    ક્ષણે ક્ષણે જેની બુદ્ધિ ફરે એવું; ચલિત બુદ્ધિવાળું.