ક્ષેત્રત્રિકોણમિતિ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ક્ષેત્રત્રિકોણમિતિ

સ્ત્રીલિંગ

ગણિતશાસ્ત્ર​
  • 1

    ગણિતશાસ્ત્ર​
    સમતલત્રિકોણમિતિ; 'ટ્રિગૉનૉમેટ્રી'.