ક્ષેત્રસંન્યાસ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ક્ષેત્રસંન્યાસ

પુંલિંગ

  • 1

    બીજાં બધાં ક્ષેત્રોને છોડી એક જ ક્ષેત્રને-સ્થાનને વળગી બેસવું તે.