કુસંગે ચડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કુસંગે ચડવું

  • 1

    ખરાબ સોબતમાં ફસાવું, લાગવું, જોડાવું.