કસુંબો ગાળવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કસુંબો ગાળવો

  • 1

    કસુંબાના ફૂલનો રંગ કાઢવો.