કસુંબો ઘોળવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કસુંબો ઘોળવો

  • 1

    અફીણ પલાળીને રસ કાઢવો.