કેસરિયાં કરવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કેસરિયાં કરવાં

  • 1

    કેસરિયાં કરીને મરણવશ થવું.