કસીદો કાઢવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કસીદો કાઢવો

  • 1

    જરીનું ભરતકામ કરવું.