ગુજરાતી

માં કસોજની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કસોજ1કસોજું2

કસોજ1

વિશેષણ

  • 1

    બગડી ગયેલું; કસુતર.

મૂળ

ક+સજ્જ કે સોજું?

ગુજરાતી

માં કસોજની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કસોજ1કસોજું2

કસોજું2

વિશેષણ

  • 1

    બગડી ગયેલું; કસુતર.

મૂળ

ક+સજ્જ કે સોજું?