કહ્યામાં રહેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કહ્યામાં રહેવું

  • 1

    ગાંઠવું; માનવું; આમન્યામાં રહેવું.