કાકડા ઉતારવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાકડા ઉતારવા

  • 1

    બળતા કાકડા ફેરવી ભૂત વગેરેની અસર કાઢવી.