કાકા મટીને ભત્રીજા થવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાકા મટીને ભત્રીજા થવું

  • 1

    સ્વતંત્ર મટીને ઓશિયાળું થવું.