કાગડાની નજરે જોવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાગડાની નજરે જોવું

  • 1

    ખૂબ સાવધ રહેવું.