કાગનો વાઘ કરવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાગનો વાઘ કરવો

  • 1

    રજનું ગજ કરવું; નજીવી વાતને મોટું રૂપ આપવું.