કાગનું પીંછ થવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાગનું પીંછ થવું

  • 1

    રજનું ગજ કરવું; નજીવી વાતને મોટું રૂપ આપવું.