કાગળની કોથરી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાગળની કોથરી

  • 1

    બહુ નાજુક; વધુ ભરતાં ફાટી જાય એવું.