કાગળ માગવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાગળ માગવો

  • 1

    ભલામણ કે ઓળખાણની ચિઠ્ઠી માગવી કે લાવવી.