કાંચનમુક્તિ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાંચનમુક્તિ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ધનનાં લોભલાલચ કે પરિગ્રહમાંથી-તેના બંધનમાંથી મુક્તિ.