કાચલાં કૂટવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાચલાં કૂટવાં

  • 1

    મિથ્યા મહેનત કરવી.