કાંચળી ઉતારવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાંચળી ઉતારવી

  • 1

    જૂની ખોળ ઉતારી ફેંકી દેવી.