કાચી માયા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાચી માયા

  • 1

    છેતરાય તેવું માણસ.