કાછડીનો છૂટો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાછડીનો છૂટો

  • 1

    કાછડીછૂટો; વ્યભિચારી.