કાજળ આંજવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાજળ આંજવું

  • 1

    આંખમાં મેશ આંજવી.